Rawa Karst

Rawa karst berkembang di daerah sinkhole. Rawa yang dibentuk oleh tanaman yang tumbuh berlebihan di danau karst.

Sinonim: (Inggris.) karst fen; (Perancis.) marais karstique; (Jerman.) Karstsumpf ?; (Yunani.) karstikon elos; (Italia.) palude o acquitrinio carsico; (Russia.) karstovoje boloto; (Spanyol.) laguna karstica; (Turki.) karst batakligi; (Yugoslavia.) lokva, kal.

Lihat juga halaman danau karst

Related Posts